บรรยากาศท้องทุ่งนาต่างจังหวัด

ภาพทุ่งนาต่างจังหวัด,นาข้าว,วิวสวย ๆ

ครั้ง

ภาพทุ่งนาสวย ๆ บรรยากาศตอน ข้าวเริ่มออกรวง เขียวขจี
ดอกหญ้าบนคันนาข้างทุ่งข้าว แต่ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน ว่าคือหญ้าอะไร
ยิ่งหากใคร ได้เป็นภาพบรรยากาศยามเย็นแล้ว แสงแดดสาดส่องทอดท้องทุ่งนา หมู่นกกาโผบินกลับลัง เป็นภาพที่เมืองกรุงน้อยครั้งจะได้เห็น นอกจากจะเป็นแถบชานเมือง
ภาพทุ่งนา
น้ำค้างบนยอดหญ้า

ช่องของเรา