เที่ยวชมถ้ำเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี,เที่ยวในเพชบุรี,วัดเขาบันไดอิฐ

ครั้ง

ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อย ใกล้ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย โดยก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร
นมัสการองค์พระนอนภายในถ้ำเขาย้อย
ภายในถ้ำนี้มี พระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่ คล้ายกับถ้ำเขาหลวง หรือถ้ำเขาบันไดอิฐ

ช่องของเรา