รู้จัก HTML แท็ก(HTML Tag) ที่ใช้กันบ่อยในการเขียนบทความ

การเขียน HTML,การเขียนเว็บไซต์,การเขียนบทความ

ครั้ง

ในการเขียนเว็บไซต์คงขาดไม่ได้สำหรับความรู้ด้านภาษา HTML รวมทั้งคนที่ไม่ได้เขียนเว็บไซต์โดยตรงแต่ทำงานด้านนักเขียนบทความ(Content Editor) ซึ่งบทความนี้เป็นสรุป TAG ที่ใช้กันบ่อยในการเขียน HTML ครับ

ประกอบด้วยตัวอักษรแบบต่าง ๆ  ตัวหนา ตัวเอียง ตัวใหญ่ 

<>

 อ่านว่า แท็ก ตัวอย่าง   อ่านว่าแท็กเอชทีเอมแอล ทุกครั้งที่เปิดแท็กจะต้องมีการปิดแท็กเสมอ (ซึ่งเช่นเดียวกันกับคนที่เคยเขียน XML) ตัวอย่าง   
 เริ่มแรกด้วยตัวหนาที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย STRONG และ B 

การใช้ STRONG


ตัวหนาได้ผลลัพธ์คือ ตัวหนา 

การใช้ B

ตัวหนา ได้ผลลัพธ์คือ ตัวหนา 

H (Header)

เป็นการระบุตัวอักษรที่ใหญ่กว่า นิยมใช้ระบุหัวเรื่องที่เขียน  โดยเลขที่น้อยคือตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด(1-6) 
 

H1

H2

H3

H4

H5
H6

P (Paragraphs)

เป็นแท็กสำคัญที่ใช้ในการการแบ่งประโยค
ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่างประโยค

 ผลลัพธ์=

ตัวอย่างประโยคช่องของเรา