แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัด ชายหาด ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, วัด ชายหาด ,ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก

ครั้ง

หาดชะอำ หาดชื่อดังที่คนส่วนใหญ่รู้จัก
ปราณบุรี
บางเสร่
วัดห้วยมงคล เป็นอีกสถานที่ที่ไม่ไกลจากปราณบุรี
วัดอรัญญิกาวาส ราชบุรี
นมัสการพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
ตลาดคลองสวน 100 ปี ริมคลองประเวศบุรีรมย์
กราบขอพรหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา
วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา
วัดหงษ์ทอง เจดีย์ โบสถ์กลางน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องของเรา