หลายการรูปแบบการประกาศตัวแปรใน C#

หลายการรูปแบบการประกาศตัวแปรใน C#

ครั้ง

ทิปเล็ก ๆ น้อย ๆ //การประกาศตัวแปร แบบมาตรฐานและ แบบสั้น //1.แบบมาตรฐาน int number1; int number2; int number3; //2.แบบสั้น ข้อดีคือบรรทัดจะน้อยลง int number1, number2, number3; ทั้งสองแบบให้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ //3.การประกาศตัวแปรแล้วใส่ค่าทันทีในบรรทัดเดียว int number1 = 5;

ช่องของเรา