เริ่มต้นสร้าง Windows Application ด้วย Microsoft Visual Studio 2010 (บทที่ 1)

เริ่มต้นสร้าง Windows Application ด้วย Visual Studio 2010 (บทที่ 1),C#,.Net Framework

ครั้ง

โดย Microsoft Visual Studio 2010
1.เลือกเมนู File >> New>> Project
เลือกภาษาที่ต้องการพัฒนา จากภาพเรื่อง C# หลังจากนั้นเลือก Windows Form Application
กดรันเพื่อทดสอบการแสดงผลของโปรแกรม หรือ คีย์ลัด F5 ผ่านแป้นพิมพ์ก็ได้เช่นกัน
ตัวอย่างการแสดงผล สังเกตว่า ตรง Title ของ Form จะเปลี่ยนจาก Form1 เป็น สวัสดีชาวโลก เนื่องจากเราเปลี่ยนตรง Property Text
โปรแกรมแรกที่เป็น Windows Application ก็เสร็จเรียบร้อย

ช่องของเรา