วัดกู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

กู่พระโกนา,เที่ยวร้อยเอ็ด,วัดในอำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด

ครั้ง

กู่พระโกนา

หรือคนย่านนั้นเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดบ้านกู่" ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กู่พระโกนาประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ บนฐานศิลาทรายเรียงจากเหนือไปใต้ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงล้อม และซุ้มประตูเข้า ออก สังเกตว่าลิงที่วัดกู่พระโกนาจะเยอะมาก และไม่กลัวคนซักเท่าไหร่
ปรางค์องค์ทิศเหนือ ทางวัดสร้างศาลาครอบ ภายในมีหน้าบันสลักรามายณะและประทับสลัก ภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่ที่เดิมคือเหนือประตูทาง ด้านหน้า
สิ่งที่หลายคนนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงวัดกู่พระโกนานอกจากปรางค์แล้ว สิ่งนั้นคือ ลิง นั่นเอง ซึ่งมีรอบ ๆ วัด ซึ่งเป็นคำติดปากชาวบ้านย่านนั้นว่าพาลูกหลานไปดูลิงบ้านกู่

ช่องของเรา