ทำบุญไหว้พระ วัดหลวงพ่อโอภาสี บางมด กรุงเทพมหานคร

วัดหลวงพ่อโอภาสี,อาศรมบางมด,ท่องเที่ยววัด

ครั้ง

วันนี้อยากแนะนำให้รู้จักกับวัดแห่งหนึ่งแถวบางมด ที่ตัวผมเองได้มีโอกาสไปประมาณ 4-5 ครั้งแล้ววัดนี้คือวัดหลวงพ่อโอภาสีครับ

วัดหลวงพ่อโอภาสี

 หรือ 

สวนอาศรมบางมด

 เป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่เขตบางมด ในกรุงเทพมหานครนี่เอง
 เรียกตามนามของ

หลวงพ่อโอภาสี (พระมหาชวน มลิพันธ์) 


ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านอิทธิอภินิหาร เชื่อกันว่าท่านเป็นพระที่สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า และทำนายทายทักได้ถูกต้อง ท่านถือ ลัทธิบูชาเพลิง กล่าวคือ เมื่อท่านได้รับสิ่งของจากบรรดาลูกศิษย์ หรือญาติโยมนำมาถวาย ท่านจะโยนเข้ากองไฟหมด
โดยถือหลักว่า จิตใจมนุษย์ของนี้ ถูกเผาผลาญด้วยไฟราคะแห่งกิเลส ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ นอกจากจะไหม้เป็นเถ้าถ่าน มีเพียงความตายของมนุษย์เท่านั้น จึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ จากการมีชื่อเสียงของท่าน ทำให้มีผู้ไปรบกวนท่านอย่างมาก จนท่านได้หนีออกธุดงค์ไปที่สวนบางมด และได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ. อาศรมพุทธญาณโอภาสี บางมด สังขารของท่านยังคงเก็บเอาไว้ให้กราบไหว้บูชา จนถึงปัจจุบัน
สมัยสงครามอินโดจีน พระเกจิอาจารย์จะปลุกเสกวัตถุมงคลมากมายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยสำหรับวัตถุมงคลในตอนนั้นของท่านคือ ผ้าประเจียด เป็นวัตถุมงคลที่ดังในสมัยนั้น เชื่อกันว่าสิ่งนั้นจะคุ้มครองทหารไทยในการต่อสู้ในสงคราม และพระเครื่องนั้นผู้ที่บูชาจะต้องเป็นคนที่รักษาศีลธรรมด้วย วัตถุมงคลของท่านก็จะมีเพียงรุ่นเดียวคือ เหรียญครุฑแยกเสม
ภายในวัดหลวงพ่อโอภาสีจะพบพระพุทธรูปให้สักการะทั่วบริเวณ
ที่นี่จะมีการทำบุญเติมน้ำมัน เพื่อให้ชีวิตรุ่งเรือง และราบรื่น
ในการทำงานหรือประกอบการใดๆ 
ตรงที่เติมน้ำมันจะเป็นเหมือนเสาต้นใหญ่สูงขึ้นไปจะจุดไฟ ตลอด 24 ชม. 
ด้วยน้ำมันที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญ
ภาพบริเวณรอบ ๆวัดหลวงพ่อโอภาสี
พระแม่ธรณี หรือ แม่พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาพราหมณ์, ฮินดู และพุทธศาสนา
ภาพอาศรมบางมดในอดีต
น้ำมนต์รักษาโรค
และก็ไม่ลืมที่จะเสี่ยงเซียมซี
หลวงพ่อโอภาสีได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ในขณะที่พุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้ทำจดหมายนิมนต์หลวงพ่อโอภาสีไปนมัสการสังเวชนียสถาน และให้ญาติโยมได้นมัสการอย่างใกล้ชิด จึงทำให้กำหนดการทุกอย่างของงานต้องยกเลิกลงไป ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปนานกว่า 60 ปีแล้วก็ตาม แต่ประชาชนและลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคยลืมเลือน และยังแสดงความกตัญญูจัดงานสรงน้ำรูปหล่อท่านเป็นประจำ และประชาชนก็เชื่อว่า หลวงพ่อท่านไม่เคยไปไหนเลย ท่านจะอยู่คุ้มครองพวกเราตลอดไป สังขารของหลวงพ่อท่านก็ยังคงอยู่ในสวนอาศรมบางมด มีพุทธศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธาไปกราบไหว้บูชามิได้ขาด ประหนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่

โอวาท หลวงปู่โอภาสี


"ฉันน้อยทำความเพียรมาก ขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ 
ไม่คำนึงถึงลาภสักการะ ยศฐาบรรดาศักดิ์ ...ขอกำจัดพญามาร
และเสนามารน้อยใหญ่ ที่คอยมารบเร้าจิตใจ
ให้ราบคาบสิ้นไปเท่านั้น"
พระมหากัจจายนะ (บาลี: มหากจฺจายน, สันสกฤต: มหากาตฺยายน) เป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร พระมหากัจจายนมีอีกชื่อหนึ่งว่า กัจจานะ (หรือกัจจายนะ) ในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ "คะเซ็นเน็น" (Kasennen) ส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "พระสังกัจจายน์" หรือ "พระสังกระจาย"
สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รูปปั้น ๆ รอบ ๆ วัด ขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งทำบุญ ในกรุงเทพมหานคร
ขอบคุณหนังสือ "ประวัติหลวงปู่โอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี"
พิมพ์แจกเป็นวิทยาทาน

ช่องของเรา