ไหว้ขอพรเทพทันใจ วัดบ้านนาเทพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทพทันใจ,วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา,พิพิทธภัณฑ์พื้นบ้าน,ตลาดคลองสวน 100 ปี

ครั้ง

วัดบ้านนาเทพธาราม ตั้งอยู่ ณ บ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒

เทพทันใจ

หรือ นัตโบโบยี มีต้นกำเนิดจากประเทศพม่า โดยมีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งชาวพม่านับถือในสถานะของเทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชคลาภ แล้วยังมีความเชื่อว่า ผู้ใดมากระชิบขอสิ่งใดจะสมปรารถนาได้รวดเร็วทันใจตามที่หวังไว้
โดยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งาน ค้าขาย หรือเรื่องความรัก จึงทำให้มีผู้คนศรัทธามากขึ้น รวมถึงคนไทยนิยมเดินทางไปสักการะบูชาและท่องเที่ยวในพม่าบ่อยขึ้น

ช่องของเรา