สรุปเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับโลก IT ไซเบอร์ 2558

สรุปเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับโลก IT ไซเบอร์ 2558

ครั้ง

27/01/2558 ช่วงบ่าย Facebook และ Intragram  ล่ม
27/02/2558 เกิดประเด็นในสังคมออนไลน์เถียงกันทั่วโลก แท็กฮิต #TheDress เสื้อตัวนี้สีอะไร
ประเด็นเรื่อง Single Gateway ในช่วงเดือนตุลาคม

ช่องของเรา