กราบหลวงปู่มั่น วัดถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก

วัดถ้ำสาริกา,หลวงปู่มั่น,วัดในจังหวัดนครนายก

ครั้ง

วัดถ้ำสาริกา

อ.เมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่น้ำตกสาริกา โดยอยู่ก่อนถึงน้ำตกสาริกาประมาณ 3 กิโลเมตร

ช่องของเรา