นมัสการพระเจ้าใหญ่ยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นมัสการพระเจ้าใหญ่ยางเครือ ร้อยเอ็ด,เที่ยวร้อยเอ็ด

ครั้ง

ช่องของเรา