เส้นทางไปวัดหงษ์ทอง วัดกลางน้ำ ฉะเชิงเทรา

เส้นทางไปวัดหงษ์ทอง,ทางไปวัดกลางน้ำ ฉะเชิงเทรา

ครั้ง

เริ่มต้นเส้นทางไปวัดหงษ์ทองจากกรุงเทพ ให้ ใช้เส้นบางนาขาออกนะครับ จากป้ายนี้อีกประมาณ 5 กิโลเมตร ให้กลับรถไปทางบางบ่อ

หลังจากกลับรถ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางที่ว่าการ บางบ่อ
ขับรถต่อไปเรื่อย ๆ จะผ่าน ตลาดเสริมสุข ซึ่งจุดนี้ผู้คนจะพลุกพล่าน ใครหิวก็สามารถเดินตลาดเสริมสุขหาซื้อของกินหรือผลไม้ได้
ข้ามสะพาน ข้ามคลอง
ขับตรงไปเรื่อย ๆ ทางบ้านคลองด่าน
เลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้ ไปทาง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถไป จังหวัดชลบุรี ได้เช่นกัน
ป้ายบอกทางอาจจะโดนต้นไม้บดบัง แต่ยังถือว่าชัดมากครับ
ป้ายแนะนำ วัดหงษ์ทอง และยังมีอีกสองที่ คือ ตลาดคลองสวน 100 ปี และเกาะนก
ขับมาไม่นาน ก็ถึงแล้วครับ ป้ายทางเข้าเลี้ยวขวาเข้า วัดหงษ์ทอง จากนั้นขับตรงไปเรื่อย ๆ จะเป็นหมู่บ้าน
เลี้ยวซ้ายตามป่าชายเลนไปเรื่อย ๆ จะเจอคลองหงษ์ทอง และทางเข้าวัดหงษ์ทอง
จากคลองหงษ์ทอง อีกประมาณ 200 เมตรก็จะถึงวัดหงษ์ทอง  ถ้าช่วงวันพระ หรือวันสำคัญ คนจะเยอะมาก แต่ครั้งนี้ที่เราไป เป็นวันธรรมดา จึงสามารถนำรถไปจอดในวัดได้
เดินเข้าไปเรื่อย ๆ ก็จะเจอแล้ว
บรรยากาศรอบ ๆ แต่ละชั้น

ช่องของเรา