แก่งคุดคู้ สู่ถนนคนเดิน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แก่งคุดคู้,เชียงคาน,ถนนคนเดิน,เลย

ครั้ง

แก่งคุดคู้

อยุ่ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยแก่งคุดคู้เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กม. 
ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน 
ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่ง กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง 
มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง 
เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน การเดินทาง จากตัวอำเภอเชียงคานนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสายรอบเมืองไปแก่งคุดคู้ได้ ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเชียงคาน ประมาณ 3 กิโลเมตร
นักท่องเที่ยว
ภาพบรรยากาศรอบ ๆ แก่งคุดคู้ และวัดท่าแขก
ภาพมุมที่คนนักเที่ยวชอบถ่ายประจำ บนถนนคนเดิน ในอำเภอเชียงคาน ขอบคุณ เพื่อนนำเที่ยวชาวเลย ขอบคุณ อำเภอเชียงคาน ขอบคุณ จังหวัดเลย ขอบคุณ การเดินทาง
วัดท่าแขก
เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร
ก่อนถึงหมู่บ้านน้อยและแก่งคุดคู้ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูป 3
องค์สกัดจากหินทรายทั้งก้อน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ 
มีอายุประมาณ 300 กว่าปี
แหล่งท่องเที่ยวไกล้เคียง ไร่พุทรา ทนุราช
นมัสการพระใหญ่ภูคกงิ้ว ปากน้ำเหือง
ถนนคนเดิน เชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ
คำโดน ๆ "เลยคานมานานแล้ว"
บ้านอุ่นรัก

ช่องของเรา