วิวสวยผ่านทางเดินกระจกบนยอดเขา วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ,วัดดังในหนองคาย,เที่ยวหนองคาย

ครั้ง

วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และไม่ไกลจากจังหวัดอุดรธานีมากนัก
เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550
จุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างมากคือ จุดชมวิว จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อเมื่อมองไปจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่

ช่องของเรา