วัดสระมณี บ้านผักตบ อุดรธานี

วัดสระมณี,วัดในอุดรธานี,เที่ยวอุดร

ครั้ง

วัดสระมณี ตั้งอยู่ที่ บ้านผักต บ ตำบล ผักตบ อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี และไม่ไกลจากตัวเมืองอุดรธานีมากนัก
ในส่วน บริเวณรอบอุโบสถมีรูปปั้นพญานาคทั้ง ๔ ประดิษฐ์รอบบริเวณวัด ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ประดิษฐานอยู่เป็นพระประธานใหญ่
สระมณี เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธ์ที่มีความเชื่อ ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอยู่
เนื่องจากช่วงที่ไปยังอยู่ในช่วงปรับปรุงรอบ ๆ อุโบสถ ซึ่งเมื่อเสร็จเราน่าจะได้เห็นความงดงามวิจิตร แน่นอน

ช่องของเรา