ล่องแพ กิน เที่ยว อ่างน้ำพาน แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สร้างคอม

อ่างน้ำพาน,ล่องแพแถวอุดรหนองคาย,เที่ยวอุดร

ครั้ง

อ่างน้ำพาน
เป็นอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ 4,300 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ของอำเภอสร้างคอม
จุดเด่น คือ การเป็นอ่างน้ำจืดขนาดใหญ่ ทำให้ได้บรรกาศการล่องแพ บวกกับ อาหารที่อร่อยโดนใจ

การเดินทางมาได้จากหลายเส้นทางมาก

  • 1.มาจากเส้น อุดร - หนองคาย โดยเลี้ยวไปอ.เพ็ญ
  • 2.มาจากเส้น โพนพิสัย หนองคาย
  • 3.มาจากเส้นทาง อ.บ้านดุง
กุ้งเต้น สด อร่อยพร้อมเต้นในปาก

ช่องของเรา