นมัสการหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านผือ อุดรธานี

วัดหลวงพ่อนาค,วัดในอุดร,วัดเก่าแก่,วัดมีตำนานพญานาค

ครั้ง

ก่อนอื่นนะครับ ขอเล่าถึงประวัติวัดนี้ก่อน
เนื่องด้วยมีซากปรักหักพังของมุมกำแพงปรากฏแต่แรกและมีต้นโพธิ์ไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “วัดโพธิ์ชัยศรี”
หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งลักษณะมีนาค 7 หัว ชูคออยู่เหนือเศียรองค์พระ แล้วขมวดหางเป็นวง ขดเข้าหากันทำเป็นแท่นประทับขององค์พระมีขนาด 3 ชั้น หลวงพ่อนาคนี้เป็นพระเก่าแก่องค์หนึ่งซึ่งผู้สร้างได้จารึกอักษรไว้ตรงแท่นพระ เป็นอักษรตัวธรรม (ไทยน้อย) โบราณ แต่ผู้รู้อักษรธรรมโบราณมีสองท่านได้อ่านไว้แล้วบอกกันต่อ ๆ มา (ขณะนี้ท่านทั้งสองได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว) มีความว่า
สร้างเมื่อปี จ.ศ. 170 แห่งพุทธกาลปีจอ เดือน 3 ขึ้น 13 ค่ำ ยามกลองแลง หัวครูคำวงษาเป็นผู้สร้าง ท่านผู้สร้างคงเป็นพระที่มีอภิญญาญาณแน่นอน เมื่อ พ.ศ. 2530 พระราชปรีชาญาณมุรี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (วัดโพธิ์ชัย) ได้อ่านไว้ว่าสร้าง จ.ศ. 170 (พ.ศ. 1351) เดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ยามกลองแลง
(ฤกษ์เททอง) เวลา 17.00 น. ถึง17.30 น. ปีจอ หัวครูคำวงษา เป็นผู้สร้าง
รูปลักษณะของหลวงพ่อองค์นี้สวยงามน่าเลื่อมใสมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ (ใบหน้า) ดูเหมือนว่าองค์ท่านยิ้มนิด ๆ อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา และในองค์ของหลวงพ่อนาคนั้นมีผู้เล่าต่อๆกันมาว่า ตรงหัวใจขององค์ท่านเป็นทองคำแท้อยู่ภายในและมีอัฐิธาตุ(กระดูก) ของพระอรหันต์บรรจุอยู่ภายในนั้นด้วย
จึงทำให้องค์ท่านบางครั้งมีรัศมีเปล่งออกมามีผู้พบเห็นเล่ากันต่อๆมา และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เกศหลวงพ่อนาค
พระปางนี้ พึ่งเคยเจอครั้งแรก ถือว่าแปลกตาอย่างยิ่ง
ด้านข้าง
พระอุปคุต
พระอุปคุปต์ หรือ พระบัวเข็ม เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาทชื่อ "อุปคุต" แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา

เชื่อกันมาว่า พระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์ปราบท้าววสวัตตี
มีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน ณ นครปาตลีบุตราชธานี (ปัจจุบันคือเมืองปัตนะ ภาคใต้ของประเทศอินเดีย)

ช่องของเรา