มหาวิหารพระนอนใหญ่ วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ

มหาวิหารพระนอนใหญ่,บางพลี,วัดบางพลีใหญ่กลาง,วัดพระนอน

ครั้ง

วัดบางพลีใหญ่กลาง คนแถว ๆ นั้นจะเรียกกันสั้น ๆ แค่ว่า วัดกลาง หรือ วัดพระนอน ตามประวัติว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปี 2367 แต่เพิ่งจะมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2478 ส่วนที่เรียกกันว่า วัดกลาง ก็เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ใน กับวัดคงคาราม
พระพุทธรูปในมหาวิหารของวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระนอน ชื่อว่า สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร เริ่มสร้างเมื่อปี 2521 กว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลาไปร่วม 20 ปี ขนาดความยาวขององค์พระประมาณ 52.5 เมตร ซึ่งจะเป็นรองอยู่ก็แต่พระนอนที่วัดสะพานเลือก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่ว่ามีความยาวประมาณ 56 เมตร
ถัดรองลงไปน่าจะเป็นพระนอนของวัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ที่มีความยาวประมาณ 50 เมตร ที่ลดลหั่นลงไปอีกก็คงเป็นพระนอนของวัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ที่มีความยาวประมาณ 47 เมตร และพระนอนของวัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ ที่กรุงเทพฯ มีความยาวประมาณ 46 เมตร

ช่องของเรา