การใช้ MDI form ใน C#

การใช้ MDI form ใน C#,การเขียน C#,การเขียนโปรแกรม

ครั้ง

MDI ย่อมาจาก Multiple-Document Interface ซึ่งเป็นฟอร์มแบบนึงที่รองรับ ฟอร์มอื่น ๆ ได้หลายฟอร์มที่มาอยู่ภายไต้ MDI
ก่อนอื่นเริ่มด้วยการเลือก Project เป็นแบบ Windows Forms Application

ทำการเพิ่ม Item เข้ามาแล้วเลือกเป็นแบบ MDI Parent Form ตั้งชื่อให้กับฟอร์ม

หน้าตาที่ได้ แบบยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลย ดูสบายตาดี สีพื้น ๆมาจาก Microsoft

ปกติเราสร้าง Project ใหม่ขึ้นมา เราจะได้ Form1 ขึ้นมาเลย ซึ่งจริง ๆแล้วในโปรเจคนี้เราต้องการให้ frmMain แสดงขึ้นมาก่อน ทำอย่างไรดี!
ไม่ยากเลย แค่เข้าไปเปลี่ยนคำสั่งแสดงฟอร์มแรกใฟล์ Program.cs
กดปุ่มสีเขียวเพื่อ Start หรือใช้คีย์ลัด F5 เพื่อรันโปรแกรมดู ก็จะได้ MDI Form ที่ประกอบด้วย Menu ให้พร้อมใช้งานแล้ว

ช่องของเรา