มาเริ่มเขียน เว็บแอปพลิเคชั่นครั้งแรกด้วย PHP กัน

การเขียน PHP,การเขียนเว็บไซต์,การเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น

ครั้ง

PHP เป็นอีกภาษานึงที่นิยมกันอย่างมากให้ไทย ในการใช้เขียนเว็บไซต์ (Web Site) หรือ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) การที่จะเริ่มต้นเขียน PHP ได้ต้องมีอะไรบ้าง
  • 1.Web Server คือทรัพยากรที่ใช้ในการรันภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บไซต์
  • 2. Tool คือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ในการสอนครั้งนี้จะใช้ Apache เป็น Web Server และ Visual Studio code (เป็นฟรีแวร์) ใช้ในการเขียน ภาษา PHP ในภาพจะเป็นหน้าจอของโปรแกรมที่เรียกว่า XAMPP ที่ช่วยให้การติดตั้งทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ สำหรับเขียนโปรแกรมให้สะดวกขึ้น จุดเด่นของ XAMPP คือมี tomcat ใช้เขียน JSP ได้ด้วย
echo เป็นคำสั่งแรกเลย (**ถ้าเป็นหนังแนวฮีโร่ ก็คงเป็นกัปตันอเมริกา) echo เป็นคำสั่งที่ให้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นตัวอักษร (string) หรือหลายตัวอักษร ออกทางหน้าจอ
ลองแสดงคำว่า Hi i Love PHP ดูซิ
เมื่อเขียนเสร็จให้เข้าไปรันที่ localhost (localhost คือ loopback address หรือเว็บเซิฟเวอร์ที่เป็นเครื่องตัวเองรันอยู่)
http://localhost/trainning/php1.php
สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหาร เนื้อหายังมีต่อไปเรื่อย ๆ

ตัวแปร (Variable)

$myNumber=100; //แบบตัวเลข

$myString="Wow String"; //แบบตัวอักษร

$myDecimal=100.55; //แบบทศนิยม

เมื่อเขียนเว็บไซต์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database) ซึ่งฐานข้อมูลที่นิยมใช้กับ PHP นั้นก็คือ MySQL นั่นเอง
ตัวอย่างนี้เราจะใช้ PDO ช่วยในการติดต่อฐานข้อมูล

ช่องของเรา