เครื่องมือเขียนโปรแกรม กับ ภาษาที่เขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร เราชอบสับสนกัน

เครื่องมือเขียนโปรแกรม กับ ภาษาที่เขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร,php,c#,java

ครั้ง

**หลายคนชอบสับสน อยากให้เข้าใจมากขึ้น อะไรคือเครื่องมือ อะไรคือภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือพัฒนา (Tools) ซึ่งก็คือ Software ประเภทหนึ่ง ได้แก่

Visual Studio ของค่ายไมโครซอฟต์ ปัจจุบันคือเวอร์ชัน 2017 , Adobe Dreamweaver,Atom,Android Studio

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language)ได้แก่ JAVA,PHP,C#,VB.Net ,VB 6.0,Pascal,Delphi,Cobol นอกจากนั้นบางภาษาจะใช้ในการพัฒนาเว็บเท่านั้นเช่น PHP เป็นต้น

ช่องของเรา