วันนี้ อย่าพลาดปรากฏการณ์ ซูเปอร์ฟูลมูน กันนะ 3 ธันวาคม 2560

ซูเปอร์ฟูลมูน,ดวงจันทร์เต็มดวง,Super Moon

ครั้ง

ข้อมูลอ้างอิงจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยคืนวันที่ 3 ธันวาคม 2560 จะเกิดปรากฏการณ์

“ซูเปอร์ฟูลมูน”

ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกที่ระยะห่าง 357,973 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนสามารถชมได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป
ชื่อ ซูเปอร์มูน ประดิษฐ์โดยโหราศาสตร์ ริชาร์ด นอลล์ ใน ค.ศ. 1979 โดยจำกัดความว่า
"...จันทร์ดับหรือจันทร์เพ็ญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ที่หรือเข้าใกล้ (ในขอบเขต 90% ของ) ระยะใกล้โลกที่สุดในวงโคจร (จุดโคจรใกล้สุดจากโลก) หากกล่าวโดยย่อ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ทั้งหมดเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์อยู่ในระยะใกล้โลกที่สุด "

ช่องของเรา