มาเริ่มเขียน AngularJS กันเถอะ

มาเริ่มเขียน AngularJS กันเถอะ

ครั้ง

1.ทำการเรียกใช้งาน script angularjs
2.เพิ่ม attribute ng-name='name' ใน Input 3.เชื่อมกับ model ที่ชื่อ name และนำมาแสดงผลโดยใช้ปีกกาสองตัวครอบ ตามด้วยชื่อ ng-name ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น {{name}}
4.ทดสอบรันจะเห็นว่า เมื่อเราทำการกรอกข้อมูลใด ๆ ลงใน ช่อง input ข้อความข้างล่างจะแสดงแบบ Realtime เลยซึ่งมันเจ๋งมาก

ช่องของเรา