การสร้าง Class ด้วยภาษา C# ใน Visual Studio

การสร้าง Class ด้วยภาษา C#,การสร้าง Class ใน Visual Studio,การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ครั้ง

การเริ่มสร้าง Class ใน C# ไม่ยากเลยนะครับ กรณีนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Visual Studio 2015 ในการเขียน (Theme จะเป็นสีดำ)
เริ่มแรก เข้าไปที่ File - New Project - C# แล้วเลือกเป็นแบบ Windows Form Application ใส่ชื่อ Project ให้ตรงตามงานที่เราจะทำ (ไม่ควรตั้งเป็น WindowApplication1)
คลิกขวาที่ชื่อโปรเจค(Project Name) เลือกเมนู Add และ เลือก Class
ระบุชื่อ Class ซึ่งควรเน้นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง จะเป็นการดีสำหรับ คนที่นำไปใช้ต่อ (Reusable)
หลังจากกด Add เราก็จะได้ Class ที่ต้องการมา 1 ไฟล์ ตามชื่อที่เราสร้างเลย และในไฟล์นั้นก็จะมี Class เปล่า ๆ ไว้ให้เราเขียน Properties และ Method ได้
สำหรับ Properties เขียนอย่างไรให้ตามไปอ่านเรื่อง OOP เลย

ช่องของเรา