พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

วัดหนองแวง,พระมหาธาตุแก่นนคร,เที่ยวขอนแก่น

ครั้ง

หลายครั้งแล้วที่ไปบึงแก่นนคร แต่ยังไม่เคยแวะวัดนี้ซักที ตอนที่จะแวะ ก็ไปตอน หกโมงแล้ว วันนี้ (ปลายปี 2560 ) ถือว่ามีบุญวาสนาที่ได้ชมสมความตั้งใจ กับวัดนี้
วัดหนองแวง
ช่วงที่ไปถึงแม้เป็นวันธรรมดาก็ตาม ผู้คนจากทุกทั่วสารทิศก็มาชม นมัสการไม่ขาดสาย
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุพนม
ภายในองค์พระธาตุ มีทั้งหมด 9 ชั้น
ระหว่างขึ้นไปตั้งแต่ชั้นที่ 2 จะเห็นวิวของเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะวิวของ บึงแก่นนคร
มองผ่าน ช่องเล็ก ๆ ก็ยังสวย

ช่องของเรา