อลังการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล หลวงปู่ศรี มหาวีโร ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล หลวงปู่ศรี มหาวีโร ร้อยเอ็ด,ผาน้ำย้อย,เที่ยวร้อยเอ็ด

ครั้ง

นานมากจริง ๆ สำหรับสถานที่แห่งนี้
ที่ตั้งใจจะรีวิว ความอลังการ แต่ก็ไม่มีภาพซักที
เพราะเคยไปครั้งแรกเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว (เรื่องนี้เขียนเมื่อปี 2560) และช่วงก่อนสิ้นปี ก็ได้มีโอกาสไปจริง ๆ ที่แห่งนี้ก็คือ
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด
แค่จอดรถ แล้วมองไปไกล ๆ ก็เหมือนกำลังเดินเข้าสรวงสวรรค์
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80 ก.ม โดยมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร
ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม (จังหวัดนครพนม)
ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เข้าไปกับเราเลยครับ
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล นั้น
ออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม
รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร
การออกแบบและตกแต่งงดงามวิจิตรมาก ๆ
เทพที่ทำหน้าที่คอยปกปักรักษา ตรงทางขึ้นบันได ไปชั้น อื่น ๆ
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา
ภาพที่มองจากช้้น 3 ลงมาด้านล่าง
จะเห็นประชาชน นักท่องเที่ยว ชาวไทย และต่างชาติมาไม่ขาดสาย
ชั้นที่ 5 (ชั้นนี้ต้องมีความอดทนในการเดินขึ้นมาก) บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


ผู้คนจากทั่วสารทิศไหลหลั่งมาไม่เคยขาดสาย

ช่องของเรา