สัมผัสบรรยากาศ เล่นน้ำตก วัดถ้ำโสดา จังหวัดร้อยเอ็ด คุ้ม ๆ

น้ำตกถ้ำโสดา,วัดถ้ำโสดา,เที่ยวร้อยเอ็ด

ครั้ง

หากใครไปเที่ยวพระมหาเจดีย์ชัยมงคล หนองพอกแล้ว ถ้ามีเวลา ยิ่งเป็นปลายฝนแล้ว แนะนำเลย หากอยากเล่นน้ำตกเย็นสบาย ๆ
ชวนกันมาที่นี่เลย วัดถ้ำโสดา หรือคนเรียกว่า "น้ำตกถ้ำโสดา"
น้ำตกถ้ำโสดา
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับ อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
พระแม่ธรณี
หรือ พระศรีวสุนธรา ภาษากะเหรี่ยงว่า ซ่งทะรี่ เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ.
ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า "ธรณิธริตริ"
น้ำตกถ้ำโสดา เริ่มบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540
โดย มีหลวงปู่กาล ปภากโล เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและเป็นผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดา
ช่วงนี้น้ำน้อยมากเลย แต่ถ้ามีโอกาสจะนำภาพ น้ำตกเยอะ ๆ สวยมาให้ชมในบทความนี้อีกครั้ง
ถ้ามองจากด้านล่าง หน้าฝน จุดนี้จะสวยมาก
เนื่องจาก มีน้ำตกมาจากด้านบนหน้าผา

ช่องของเรา