พุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น จุดแวะนักเดินทาง

พุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น จุดแวะนักเดินทาง

ครั้ง

หลายคนที่ใช้เส้นทางขอนแก่นไปกาฬสินธ์
คงจะพบเห็นพระพุทธรูปยืนองค์ ขนาดใหญ่เด่นตระหง่าน ก่อนเลี้ยวไปอ.เชียงยืน จะพบ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหากมีเวลา ไม่รีบกลับบ้านหรือเดินทางไปทำงาน ก็แนะนำให้แวะชมและ กราบไหว้
หากมาจากอุดรธานี ขอนแก่น จะอยู่ทางซ้ายมือ
หากมาจากกาฬสินธ์ หรือ เชียงยืน จะต้องกลับรถ
สร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยพุทธมณฑลที่จัดสร้างขึ้นนั้นเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่มีลักษณะเดียวกับ พุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม
โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ต่อไป
เมื่อมองแล้ว ยิ่งดึงดูดเราให้เดินเข้าไปชมไกล้ ๆ
ที่เราชมอยู่นี้ เป็น พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธรูปปางเดียวกันกับพุทธมณฑลนครปฐมและพุทธมณฑลที่อื่นๆ ทุกจังหวัด)
รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติธรรมของประชาชน พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ด้านหลัง ดูมีความขลังมาก

ช่องของเรา