พระสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร อำเภอสุวรรณภูมิ

พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร พระสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อำเภอสุวรรณภูมิ

ครั้ง

เป็นข่าวฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับ พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตร ที่มีการแห่ในอ.สุวรรณภูมิ เมื่อปี 2560
จุดเด่นขององค์พระคือ หล่อด้วยสำริด
ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 12.80 เมตร ความสูงจากฐานจรดยอดพระรัศมีรวม 23.56 เมตร เรียกว่าเป็นพระสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดูแลควบคุมการสร้างโดย โดยพระปราโมทย์ ธมฺมานนฺโท
ปัจจุบัน ประดิษฐานนะ บ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีประชาชนหลั่งไหลไปทำบุญและอย่างมากมาย สำหรับการเดินทางก็ไม่ยาก
เพียงวิ่งไปทาง อำเภอสุวรรณภูมิ ไป ทาง จังหวัดสุรินทร์ และเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านเตย

ช่องของเรา