ร้านกาแฟที่ ร้อยเอ็ด คาร์แคร์

ร้านกาแฟที่ ร้อยเอ็ด คาร์แคร์

ครั้ง

ติดกับคลีนิคหมอไพบูลย์
สถานที่สำคัญแถวนั้น คือวัดบูรพา

ช่องของเรา