การเขียน JSP แสดงวันที่ปัจจุบันด้วย Class Date

การเขียน JSP แสดงวันที่ปัจจุบันด้วย Class Date,การเขียน JAVA

ครั้ง

import java.util.date เข้ามาใน Project ก่อน

เรียกใช้ Class Date
เมื่อเราประกาศตัวแปร เป็นประเภท Date เรียบร้อยแล้ว
เราก็เรียกใช้งานตัวแปร d ได้เลย
กดรันดู ผ่าน Localhost
ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน

ช่องของเรา