สร้างแอพ ปักหมุดด้วย Android Studio ผ่าน Google Maps Activity

สร้างแอพ ปักหมุดด้วย Android Studio ผ่าน Google Maps Activity

ครั้ง

วันนี้เรามาทำการปักหมุด(Pin) ให้แผนที่(map) ง่าย ๆ ด้วย Android Studio กัน
โดยขั้นแรกเราจะใช้ Template แบบ Google maps Activity
ต่อมา....... (ไม่ใช่วิ่งหนีนะครับ)
ให้เข้าไปที่ไฟล์ google_maps_api.xml
ใส่ key เข้าไป แต่ถ้ายังไม่มีให้เข้าไป ที่นี่
โดยจะต้องล็อกอินด้วย Gmail ของ Google ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปเอาสิ่งที่เรียกว่า API Key ก่อน
โดยแต่ละ API KEY จะเป็นของใครของมัน ของแต่ละคนนะครับ
คำสั่งที่เราจะใช้ระบุ ตำแหน่งที่ต้องการทดสอบปักหมุดลงไป
ลองเปลี่ยนเป็นไกล้ ๆประเทศไทย(Thailand) ซึ่งเมืองหลวงของไทยคือ ?
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ (ใครท่องได้บ้าง)
ลองรันผ่าน สมาร์ทโฟนดู
ก็จะได้ดังภาพแต่ตำแหน่งที่ปักหมุดอาจไม่ตรงมาก (ขึ้นอยู่กับละติจูด และลองติจูดที่เราได้มา)
แต่แค่นี้ยังไม่จบ เราจะมาลองเขียนปักหมุดตำแหน่งเราอยู่กัน
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ ซูม แผนที่ครับ

ช่องของเรา