มาเขียนภาษา ruby on rails กัน

การเขียนภาษา ruby on rails,การเขียน ruby

ครั้ง

เข้าไปที่ http://railsinstaller.org/en
เลือกเวอร์ชันที่ต้องการ ดาวน์โหลด
เริ่มติดตั้งเลย
ลงเสร็จเรียบร้อยครับ

ช่องของเรา