เที่ยวน้ำตกเก้าโจน น้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

น้ำตกเจ้าโจน,น้ำตกเก้าชั้น,น้ำตกในจังหวัดราชบุรี

ครั้ง

น้ำตกเก้าชั้นหรือ เก้าโจน 

(เก้ากระโจน) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง 
เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น
ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต 
น้ำตกเก้าโจน เป็นแหล่งน้ำตกอยู่บ้านผาปก เขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร เลยจากบ่อน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
สามารถเดินจากที่จอดรถจนถึงตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร
น้ำตกไหลมาจากหน้าผาสูงกลางหุบเขามีความสูง 9 ชั้นจากชั้นล่างสุด 
จนถึงชั้นสุดท้ายสามารถเดินเท้าเข้าไปได้ โดยระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ถ้าจากน้ำตกชั้นล่างไปจนถึงชั้นบนสุดจะใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง เวลาเดินลงประมาณ 45 นาที
การนั่งให้น้ำตกเย็น ๆ ซัดเข้ามากระทบร่างกาย 
เป็นการ ปลดปล่อยความเครียด จากการทำงาน การเรียน และเรื่องวุ่นวาย ที่ประดังเข้ามา ให้ชำระล้างออกไป
จากน้ำตกชั้นอนุบาล ไปชั้นที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร
สถานที่ไกล้เคียง โป่งยุบ
พระนอน วัดอรัญญิกาวาส
เขาหินงู

ช่องของเรา