การเขียน javascript เพื่อจับเหตุการณ์ load ในแบบต่าง ๆ ทั้ง jquery และ angularjs

การเขียน javascript เพื่อจับเหตุการณ์ load ในแบบต่าง ๆ ทั้ง jquery และ angularjs

ครั้ง

มาดูวิธีการเขียน javascript เพื่อดักจับเหตุการณ์ (event) ของตอนโหลดหน้าเว็บเสร็จกัน ใน Jquery เองสามารถเขียนได้สองแบบคือ 1.$function 2.document.ready
สำหรับ Angularjs เป็นภาษาที่กำลังมาแรงในการเขียน Front end ซึ่งจะใช้ document.ready เหมือนกัน แต่จะเขียนในเหตุการณ์(event) ของ controller

ช่องของเรา