การ สาปลา วิถีชิวิตชาวบ้านต่างจังหวัด

การสาปลาคือ,ลงบ่อปลา,จับปลา

ครั้ง

การสาปลา หรือ ลงบ่อปลา
เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนแถวต่างจังหวัด
โดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คนอีสาน)
ซึ่งจะนิยมทำบ่อเลี้ยงปลา ติดกับทุ่งนา 
การลงบ่อปลา ทุกครั้งต้องมีอุปกรณ์ หลักคือ เครื่องสูบน้ำ ท่อสูบน้ำ หลังจากน้ำลดจนได้ที่ ก็ทำการเริ่มลงมือจับปลาได้
ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ปลาช่อน(ปลาค่อ) ปลาดุก ปลาหมอ(ปลาเข็ง)
ก้อยกุ้ง จะเป็นการใช้กุ้งสด ๆ (ระวังพี่น้องพยาธิแวะมาเยี่ยมกันด้วยนะครับ) 
เผาปลา
เผาปลาจนได้ที่ ส่วนมากจะไม่เน้นตัวใหญ่มาก
ส้มตำ สิ่งที่เรียกว่าแทบขาดไม่ได้ นำปลาเผาหรือก้อยกุ้งกินกับส้มตำ เผ็ด ๆ
นำปลาที่ได้กลับบ้าน ถ้าได้เยอะหน่อยก็ แบ่งให้ญาติ ๆ บ้าน ไกล้เคียงกัน ถ้าได้ไม่เยอะก็ทำเป็นอาหาร แล้วเรียกเพื่อนบ้านมาทานด้วยกัน

ช่องของเรา