การใช้ TextBox ใน Windows Forms Application

การใช้ TextBox ใน Windows Forms Application,การเขียน C#

ครั้ง

TextBox แทบจะถือว่าเป็น Control ที่ใช้บ่อยที่สุดเลยทีเดียว เพราะเป็น ช่องให้กรอกข้อมูลได้
เมื่อเราวาง TextBox ลงในฟอร์ม เราต้องตั้งชื่อตามหลักที่ถูกต้อง เพื่อในขั้นตอนที่เราเขียนโปรแกรม เราจะสะดวกในการอ้างชื่อ ที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง โดยใช้ Property Name
การทำ TextBox ให้รองรับการกรอกได้หลายบรรทัด โดยใช้ Property Multiline

ช่องของเรา