เส้นทางไปวัดป่ากุง หลวงปู่ศรี มหาวิโร จ.ร้อยเอ็ด

เส้นทางไปวัดป่ากุง,เส้นทางไปวัดประชาคมวนาราม,หลวงปู่ศรี

ครั้ง

1.เริ่มต้นจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด
2.วิ่งไปตามเส้น อ.วาปีประทุม ประมาณ 20 กม.
3.จะเป็นป้าย ไปอ.ศรีสมเด็จ ให้เลี้ยวขวา ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม

ช่องของเรา