การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ของตารางโดยใช้คิวรี่(Change Table Column by Query)

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ของตารางโดยใช้คิวรี่(Change Table Column by Query),แก้ชื่อ column

ครั้ง

Syntax ของ Query สำหรับแก้ไขชื่อ Column จะใช้คำสั่ง SP_RENAME SP_RENAME 'ตาราง.ชื่อคอลัมน์','คอลัมน์ใหม่','COLUMN' --ตัวอย่าง ต้องการแก้ไข ชื่อลูกค้าคอลัมน์ชื่อ customername ตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ sp_RENAME 'TBCustomer.customername', 'CustomerName' , 'COLUMN'

ช่องของเรา