Code Page เป็นค่าที่อธิบายถึงชุดตัวอักษรสำหรับการเข้ารหัสภาษา (Encoding) นำมาใช้ครั้งแรกโดย IBM  EBCDIC ซึ่งใช้ระบบเมนเฟรม  แต่เวนเดอร์ส่วนใหญ่ใช้คำรวมทั้ง Microsoft, SAP  และ บริษัท ออราเคิล ซึ่งมักจะจัดสรรหมายเลขหน้ารหัสของเวนเดอร์เองในการเข้ารหัสตัวอักษร 
Code Page มีหลากหลายค่า ซึ่งต้องเลือกให้ถูกต้อง กับข้อมูลที่เราต้องการนำมาแสดงผลในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สำหรับภาษาไทย ที่นิยมใช้กันก็ Windows-874,Tis-620,UTF-8 เนื้อหายังไม่จบนะครับ

ช่องของเรา