PHP อัพโหลดไฟล์ ง่ายกว่าที่คิด ถ้าเขียนเป็น

PHP อัพโหลดไฟล์ ง่ายกว่าที่คิด ถ้าเขียนเป็น

ครั้ง

การอัพโหลดไฟล์
เป็นอีกโจทย์นึงที่ยากใช้ได้ ของคนเริ่มเขียนเว็บด้วย PHP ใหม่ ๆ
1. สร้าง Folder ภายไต้ที่เดียวกัน กับเว็บไซต์
2. สร้าง Form ขึ้นมา แล้วใส่ enctype เป็น multipart/form-data (ความหมายคือให้ฟอร์มนี้สามารถส่งข้อมูลหลากหลายรูปแบบได้)
3.พระเอกคนแรกของการอัพโหลดไฟล์ คือ
input type เท่ากับ file ตัวนี้จะเป็น HTML Control
ที่ทำหน้าที่เลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือได้
ได้แล้ว ..................หน้าตาฟอร์ม พอไปวัดไปวาได้
พ่อพระเอกของงานนี้ก็คือ
PHP ครับ
- สร้าง targetdir เพื่อเป็น folder ปลายทางที่บอกว่าจะเอาไฟล์ไปวางแล้วน้า..........
- mkdir เป็นคำสั่งสร้าง directory กรณียังไม่มี
- คำสั่งอัพโหลดไฟล์จริง ๆ คือ move_uploaded_file
อัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ไฟล์จะไปเก็บภายใน folder files ที่เราสร้างไฟล์ ประเภทไฟล์ที่เราจะอัพโหลดขึ้นไปได้ทุกรูปแบบนะครับ

ช่องของเรา