การเขียน redirect ไปหน้า(page)อื่น ในภาษา PHP

การเขียน redirect ไปหน้า(page)อื่น ในภาษา PHP

ครั้ง

การเขียน PHP เพื่อ redirect ไปที่หน้าอื่น เขียนได้โดยใช้คำสั่ง header ตามด้วย url ที่ต้องการลิงก์ไป header("Location: lh.php"); die();
** การเขียนแบบนี้ ต้องเขียนโค้ดไว้ก่อนที่จะเขียนแท็ก HTML หรือ doctype

ช่องของเรา