อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองทำไงดี

ทำเว็บไซต์ตัวเอง,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง hosting

ครั้ง

เมื่อพัฒนาเว็บนึงเสร็จแล้ว เราต้องการให้ทุกคนเห็นจะทำอย่างไรดี มาดูรายละเอียดกัน
1.จดโดเมน(Domain)
ค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท
โดเมน คืออะไร โดเมนคือชื่่อเว็บไซต์เรา เช่น thatsay.com ,google.com,facebook.com,travel.co.th
การตั้งชื่อโดเมนที่ดีหรือ เข้าใจง่าย จำง่าย จะช่วยให้เว็บถูกเข้าถึง และจำง่ายด้วย เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/05/laptop-wallpaper-5.jpg
2.โฮสติ้ง พื้นที่เก็บข้อมูล (Hosting)
ราคาจะหลากหลาย ตั้งแต่ปีละ 500 ถึงหลักหมื่นต่อเดือน
เดี๋ยวมาลงรายละเอียดครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาต่างกัน คือ
2.1 ขนาดพึ้นที่ เช่น 500 MB,1 GB,1TB เป็นต้น
2.2 OS,Web Server เช่น linux,Windows ส่วนใหญ่ Windows จะแพงกว่า
2.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเช่น PHP,ASP.NET ส่วนใหญ่ ASP.NET จะแพงกว่า
เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-2-610x381.jpg
แค่สองข้อนี้ เราก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้แล้วครับ

ช่องของเรา