การใช้ Label ใน Windows Forms Application

การใช้ Label ใน Windows Forms Application,การเขียน C#,การเขียนโปรแกรม

ครั้ง

Label เป็น Control นึงใน Windows Forms Application ที่ช่วยอธิบาย Control อื่น ๆ เช่น Textbox หรือแสดงผล ในหน้าจอ 

โดย Property ที่ให้แสดงผลหน้าจอ ก็คือ Text นั่นเอง

มาดู Property เกี่ยวกับ ตัวอักษรครับ

ช่องของเรา