ช่วงนี้หากใครจะใช้เส้นทางมิตรภาพช่วงสีคิ้วถึงสระบุรี กรุณาเผื่อเวลาด้วยนะ

ช่วงนี้หากใครจะใช้เส้นทางมิตรภาพช่วงสีคิ้วถึงสระบุรี กรุณาเผื่อเวลาด้วยนะ

ครั้ง

ช่วงเลยสีคิ้ว ไปจนถึงแถวแก่งคอย สระบุรี รถติดมาก เนื่องจากมีการทำถนน หากใครจะเดินทางกรุณาเผื่อเวลาด้วยนะครับ เพราะจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง

ช่องของเรา