วัดป่าเทวาพิทักษ์ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม นรก บาบบุญ คุณโทษ  อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าเทวาพิทักษ์,บ้านเหล่ากล้วยอำเภอจังหาร,จังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้ง

วัดป่าเทวาพิทักษ์

ตั้งอยู่ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและขัดเกลาพุทธศาสนิกชน
วัดดีเด่น 

จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ซึ่งเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ 
ด้วยวิธีสอนธรรมะเป็นรูปธรรม 
สัมผัสได้ทั้งภาพและเสียง
โดยเพียงแค่หยอดเหรียญลงไป
แค่หยอดเหรียญ ก็จะได้ยินเสียงธรรมหรือเสียงดนตรี จากแต่ละจุดที่เดินผ่าน และยังมีธรรมะคติสอนใจ แทบทุกจุดที่เดินผ่าน
แอบเป็นชู้กับผัวคนอื่น ทั้งผิดศีลกาเม และ ผลกระทบที่ตามมาอาจถึงแก่ชีวิต
ชีวิตสัมมะเล เทเมา ไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งสุขภาพและครอบครัวเลย
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่มั่นได้รับ สมัญญานามจากบรรดาศิษย์ว่า "พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน" เป็นผู้มีประวัติงดงาม เป็นฐานที่พึ่งอันมั่นคง ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดเวลาในเพศบรรพชิต
พระอินทร์ ป็นชื่อของเทวดาในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ โดยมีตำแหน่งเป็นจอมเทพ เป็นประมุขแห่งเทวดาทั้งปวง มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก
พระธุดงค์ ธุดงค์ แปลว่า องค์คุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลส, องค์คุณของผู้กำจัดกิเลส หมายถึง เจตนาความตั้งใจขัดเกลากิเลส, เจตจำนงความจงใจที่ทำให้ละกิเลสได้
ธุดงค์ เป็นวัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น ธุดงค์ ในภาษาไทย ใช้เรียกพระภิกษุแบกกลดเดินไปตามทางหรือเข้าป่าไปว่า เดินธุดงค์ หรือ ออกธุดงค์ เรียกภิกษุที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่า พระธุดงค์ ธุดงค์ในภาษาไทยนี้จึงมีความหมายเฉพาะตัว ตามประเพณีของพระวัดป่าของประเทศไทย ซึ่งต่างจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอย่างมาก เพราะธุดงค์ตามคัมภีร์นั้น ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเดินเที่ยวไปทั่ว, ไม่จำเป็นต้องอยู่ป่า, ไม่มีการใช้กลด, ไม่รับเงินเด็ดขาด เป็นต้น.
นางพญางูจงอาง
สนามเด็กเล่น 
และหมู่บ้านย้อนยุคให้ศึกษาหาความรู้
รูปปั้น แสดงผลกรรมของคนที่ฆ่าบิดา มารดา ของตนเอง ถือว่าเป็นบาป อย่างมากยิ่ง ปิตุฆาต ฆ่าพ่อ มาตุฆาต ฆ่าแม่
รีวิวยังมีต่อนะครับ

ช่องของเรา