คำศัพท์คนทำเว็บใช้บ่อย

คำศัพท์คนทำเว็บใช้บ่อย

ครั้ง

เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ จะอัพเดตวันต่อวันครับ


1.HTML

HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และได้ถูกพัฒนาต่อมาจนถึงเวอร์ชัน 5 หรือ HTML5

2.CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาที่ใช้สำหรับจัดแต่งรูปแบบ การแสดงผลของ HTML

Javascript

เป็น Client Script ที่ทำงานกับ Web Browser ซึ่ง Syntax ที่เขียนจะคล้ายภาษา JAVA (แต่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ)

ช่องของเรา