ทำรายการให้เลือกใน Android Studio ด้วย Spinner ไม่ยากอย่างที่คิด

การเขียน spinner ใน android,combobox ใน android,การเขียน android

ครั้ง

หน้าจอที่ได้ หลังจากออกแบบตาม xml ที่เป็นตัวอย่าง
ในภาพแบ่งการเขียนโปรแกรมหลัก เป็น 5 step ดังนี้
นี่คือหน้าตาที่สำเร็จแล้วของ control ที่เรียกว่า spinner หรือ ที่เราเข้าใจกันคือ dropdownlist
ลองเปลี่ยนรูปแบบ เป็นแบบ multichoice ก็สวยดีเหมือนกัน

ช่องของเรา