นมัสการหลวงพ่อโต พาชมห้องน้ำไฮเทค  วัดบางพลีใหญ่ใน และช้อปตลาดโบราณบางพลี

วัดหลวงพ่อโตบางพลี,วัดบางพลีใหญ่ใน,สมุทรปราการ

ครั้ง

"วัดหลวงพ่อโต"

  เป็นชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกขาน
ซึ่งชื่อของวัดนี้จริง ๆ คือ 

วัดบางพลีใหญ่ใน

 
 เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ในแทบทุกวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุด จะพบผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศ เพื่อมากราบไหว้ ขอพร หลวงพ่อโตทั้งที่เคยบนบานศาลกล่าวไว้ ก็พากันมาแก้บน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไข่ต้ม
ผู้คนปิดทองหลังพระองค์หลวงพ่อโต

หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย(สะดุ้งมาร)
 องค์พระเป็นทองสำริดทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร
 ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ใน 
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ 
และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
จุดที่ประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะ ก่อนเข้าไปปิดทองด้านในองค์หลวงพ่อโต
รอบๆ วัดบางพลีใหญ่ใน
หมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกตลอดชีวิตท่าน ได้ใช้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนหมู่มาก ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ไม่เลือกยากดีมีจน จนได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะในด้านเป็นที่รักของปวงชน คนเช่นนี้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดโดยแท้ และเราควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่ง
ทำบุญตักบาตร
ทำบุญเสริมดวงชะตา
ห้องน้ำไฮเทค
เป็นจุดที่คนให้ความสนใจ และเข้ามาถ่ายภาพอย่างมากมาย
ตลาดโบราณบางพลี ตลาดเก่าแก่ริมน้ำของชาวบางพลี และผู้คนที่มาทำบุญ วัดบางพลีใหญ่ใน ก็จะแวะเข้ามาช็อปปิ้งด้วย
ร้านอาหารก็มีนะครับ โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยว
ของกินเยอะมาก

ช่องของเรา